piątek, 6 maja 2011

Katalog On-line księgozbioru Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie jest katalogiem centralnym, obejmującym zbiory całej sieci bibliotek publicznych w naszym mieście. 

Obok katalogu książek możliwy jest także dostęp do wszystkich baz danych tworzonych
przez naszą bibliotekę :
 • katalogu książki mówionej,
 • bibliografii Chorzowa,
 • kartoteki zagadnieniowej,
 • katalogu broszur.
Wyboru baz danych można dokonywać na stronie internetowej MBP w Chorzowie 
(zakładki po lewej stronie ekranu) lub w Katalogu On-Line  (lewa górna strona ekranu
zakładka "Katalog księgozbioru - zmień").

Każdy opis książki lub tzw. książki mówionej opatrzony jest informacją o tym w której filii jest ona dostępna. Dzięki temu użytkownik może odnaleźć książkę w najbardziej dogodnej dla niego lokalizacji (lewa dolna strona ekranu - zakładka "Widok" - należy wybrać "rozmieszczenie egzemplarzy"). 

Materiały znajdujące się w Bibliografii Chorzowa (o ile na końcu opisu nie są oznaczone trzema gwiazdkami ***), kartotece zagadnieniowej i katalogu broszur dostępne są w Czytelni Naukowej.

System SOWA oferuje wiele możliwości wyszukiwania wg różnych kryteriów :
 • tytułu książki,
 • nazwiska autora,
 • hasła przedmiotowego,
 • opisu zawartości,
 • nazwy wydawcy,
 • nazwy serii wydawniczej,
 • roku wydania i in.
Przy wyszukiwaniu książek na określony temat proponujemy korzystać z kryteriów : "hasło 
przedmiotowe" lub "opis zawartości".


Wyszukiwanie w katalogach - kolejność czynności :
 1. wybrać katalog,
 2. wybrać kryterium wyszukiwania i kliknąć SZUKAJ
 3. lub wpisać np. tytuł książki i kliknąć SZUKAJ
Aby przejść od wyników wyszukiwania (listy książek) do kolejnego, nowego wyszukiwania należy ponownie kliknąć w przycisk "WYSZUKIWANIE".


UWAGA !

Poszukując materiałów na temat określonej osoby należy wybrać jedno z dwóch kryteriów - "hasło przedmiotowe" lub "opis zawartości" - a następnie w okienku wyszukiwarki wpisać nazwisko i imię tej osoby w poniższy sposób:

nazwisko przecinek odstęp (spacja) imię

np. Wyspiański, Stanisław
      Przetacznik-Gierowska, Maria

Uwaga ta dotyczy wszystkich katalogów MBP w Chorzowie.